Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

I. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Priručnik za savjetovanja

SAVJETOVANJA 2022.g.:

Savjetovanje za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u trajanju od 05. listopada do 04. studenog 2022.
- Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Cerovlje za 2023. godinu, u trajanju od 26.08.2022. godine do 25.9.2022.godine

SAVJETOVANJA 2021.g.:

Savjetovanje za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje od 10.prosinca 2021. - 10 siječnja 2022.
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadana području Općine Cerovlje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022. godinu:
Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022.g.
Izvješće o provedenom savjetovanju

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje od 02.07. do 16.07.2021.:
- Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
- Prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje
- Popis čestica
- Izvješće o provedenom Javnom uvidu
- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o donošenju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerovlje.
Savjetovanje traje od 08. do 22. veljače 2021. godine:
-Poziv na savjetovanje
-Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerovlje
-Izvješće o provedenom savjetovanju