Plan nabave 2024. verzija 5

Plan nabave 2024. verzija 4

Plan nabave 2024. verzija 3

Plan nabave 2024. verzija 2

Plan nabave za 2024.g.

Plan nabave za 2023.g. I. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2023.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2023.

Plan nabave za 2023.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2022.

Plan nabave za 2022.g. I. izmjene

Plan nabave za 2022.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2021.

Plan nabave za 2021.g. III. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2021.

Plan nabave za 2021.g. II. izmjene

Plan nabave za 2021.g. I. izmjene

Plan nabave za 2021.g.

Plan nabave za 2020.g. I. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2020.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2020.

Plan nabave za 2020.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2019.

Plan nabave za 2019.g. II. IZMJENE

Plan nabave za 2019.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2019.

Plan nabave za 2019.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2018.

Plan nabave za 2018.g. II. IZMJENE

Plan nabave za 2018.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2018.

Bagatelna nabava 2017.g.

Plan nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2017.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2017.

Plan nabave za 2017.g.

Bagatelna nabava 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2016.

I. izmjene Plana nabave za 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2016.

Plan nabave za 2016.g.

Bagatelna nabava 2015.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 29.12.2015.

I. izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Pokrenut postupak javne nabave: Sanitarna kanalizacija sustava Draguć - kolektorska mreža naselja

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć II faza

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II faza

Plan nabave za 2014.g.

II. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija - dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

I. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita - Izmjena

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita

I. Izmjene plana nabave za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.

Poveznica na Elektronički oglasnik javne nabave RH

 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.) i članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 7/13., 19/14., 4/18., 14/20., 6/21. i 21/21.-pročišćeni tekst), Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA OPĆINA CEROVLJE, KAO JAVNI NARUČITELJ,
NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.

Općina Cerovlje u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • OPG ŠTERPIN DUŠAN, OIB: 72292244649, Zajerci 54, 52 402 Cerovlje

II.

Ova Obavijest objavit će se na Internet stranici Općine Cerovlje www.cerovlje.hr.

KLASA: 406-03/24-01/01

URBROJ: 2163-14-03/02-24-2

U Cerovlju, 12. srpnja 2024.

OPĆINA CEROVLJE

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Popis udjela članova Općinskog Vijeća Općine Cerovlje

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave