I. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

II. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

I. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

I. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Priručnik za savjetovanja

 

 

SAVJETOVANJA 2024.g.:

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje od 15.07. do 29.07.2024.:
- Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
- Prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje
- PK Općina Cerovlje
- Popis čestica
- Kartografski prikaz 1
- Kartografski prikaz 2
- Kartografski prikaz 3
- Kartografski prikaz 4

SAVJETOVANJA 2023.g.:

Savjetovanje za Odluku o porezima Općine Cerovlje:
- Prijedlog Odluke o porezima Općine Cerovlje
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2024. godinu:
- Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2024.g.
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za Nacrt Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Cerovlje od 23. kolovoza 2023. do 23. rujna 2023. godine.
- Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Cerovlje
- Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJA 2022.g.:

Savjetovanje za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u trajanju od 05. listopada do 04. studenog 2022.
- Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Cerovlje za 2023. godinu, u trajanju od 26.08.2022. godine do 25.9.2022.godine

SAVJETOVANJA 2021.g.:

Savjetovanje za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje od 10.prosinca 2021. - 10 siječnja 2022.
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadana području Općine Cerovlje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022. godinu:
Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022.g.
Izvješće o provedenom savjetovanju

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje od 02.07. do 16.07.2021.:
- Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
- Prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje
- Popis čestica
- Izvješće o provedenom Javnom uvidu
- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o donošenju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerovlje.
Savjetovanje traje od 08. do 22. veljače 2021. godine:
-Poziv na savjetovanje
-Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerovlje
-Izvješće o provedenom savjetovanju