Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE CEROVLJE

A. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI  5000 preuzimanje:  PDF - DWG1 - DWG2
                                - KARTOGRAFSKI PRIKAZI 25000 preuzimanje:  PDF1 - PDF2 - DWG

GIS OPĆINE CEROVLJE