Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Predstavljanje natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te predstavljanje rada agencije i plana aktivnosti za narednu godinu. u četvrtak 08.11.2018. godine u Sali Društvenog doma “Josip Daus” u Cerovlju s početkom u 17:00 sati.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE MJEŠOVITE NAMJENE ‘’CIGLANA CEROVLJE" i provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Cerovlje - obavijest o održavaju javne rasprave -07.11.2018

Urbanistički plan uređenja zone proizvodne namjene "Ciglana Borut" - obavijest o održavanju javne rasprave 07.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogui Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene „Ciglana Borut“- Izvješće

 Javna rasprava o prijedlogui Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „Ciglana Cerovlje“ i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Cerovlje. - obavijest - Izvješće

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

5. Festival pješačenja Borut, 08.10.2018.

Obavijest o provedni deratizacije na području Općine Cerovlje 01.-07.10.2018.

Obavijest o ostvarivanju prava za podmirivanje dijela troškova prehrane djeteta u OŠ

Obavijest - TZ središnje Istre poziva Vas na sastanak vezano uz primjenu novog sustava gospodarenja otpadom, a s posebnim osvrtom na turističku djelatnost

HAC - Opća ponuda za za nekretnine oznacene kao k.č. br.: 2444/1, 2446, 2448, 2481 i dr. sve u k.o. Novaki Pazinski

Obavijest - Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje
- Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Cerovlje
- Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja - xls
- Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta

Komisija za priznanja i nagrade Općine Cerovlje obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do 20. svibnja 2018. godine mogu dostaviti svoje prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada Općine Cerovlje fizičkim i pravnim osobama kao i prijedlog za proglašenje počasnog građanina Općine u 2018. godini.

Javna tribina - Gospodarenje otpadom, Novaki Pazinski, srijedu, 25.04.2018. u 19:30h

Odluka o administrativnoj provjeri prijava po Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2018. godinu

Oglas za upis djece za pedagošku 2018./2019.g. u područni vrtić

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 28.04.2018. od 8h

Obavijest - Poziv na edukaciju prikaza rezidbe i zaštite masline, Komarija, 21.04.2018.,14h

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Predstavljanje LAG natječaja za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Draguć, 09.04.2018. u 19h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 16.04.2018. u Cerovlju - PL-O - opširnije

Natječaj za prodaju osobnog automobila

Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Cerovlje 12.-16.03.2018.

Selektivno odvajanje otpada - info

Obavijest - Objavljen natječaj za financiranje Udruga u 2018.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 123 i NC 124

Obavijest - Sterilizacija mačaka 2018.

Obavijest - Cerovlje, 26.01.2018.g. 17h - Udruga poljoprivrednih proizvođača Općine Cerovlje organizira predavanje na temu Zaštite i gnojidbe ratarskih kultura, pšenice, kukuruza i djetelinsko travnih smjesa, te korištenje herbicida za ratarske kulture.

Oglas za upis djece u program predškole za pedagošku 2017./2018. godinu

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu

JAVNA RASPRAVA - Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

JAVNA RASPRAVA Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2017/18 godini

JAVNA RASPRAVA - Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017-2022 - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

4. Festival pješačenja Borut, 08.10.2017.

Draguć, Kuća fresaka, 06.10.2017. u 11h, Nepoznata baština, treća serija predavanja

Ovca u kutiji - Pazi slikovnica, Cerovlje, srijeda, 13.09, 17h, Park u centru

Obavijest poljoprivrednicima: Atestiranje - pregled uređaja za primjenu pesticida - prskalica/atomizera u Cerovlju 02.09.2017.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2017./2018. godini.

Obavijest - Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva

Odluka o upisima djece u pedagošku 2017./2018.g. u područni vrtić

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost - Dopuna Upute

Obavijest - Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Obavijest - Poziv na edukaciju za dobivanje potpora za poljoprivrednike, utorak, 30.05. u 18:30, Pazin

Obavijest - Poziv na edukaciju poljoprivrednika "Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja"

Obavijest - Info point za Udruge

IZBORI 2017. Obavijest o načinu  ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije
na predstojećim  redovnim izborima članova predstavničkih  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Obavijest - Objavljen natječaj o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 22.04.2017. od 8h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 12.04.2017. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Predavanje na temu zaštite i gnojidbe, 21.03.2017.

Obavijest - Posjet Poljoprivrednom sajmu u Komendu, 08.04.2017.

Obavijest - 25. i 26. 02. u vremenu od 12:30 - 17:00 zatvaranje ceste ŽC 5013 radi manifestacije "Karneval u Cerovlju"

Obavijest - Preventivna deratizacija na području Općine Cerovlje

Predstavljanje natječaja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva" u Pazinu, 17h, 16.02.

Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje - Izvješće o javnoj raspravi

Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje - Prijedlog II. Izmjena i dopuna

Obavijest - Sterilizacija mačaka 2017

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerovlje 17. - 27. siječnja 2017.

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2016/17 godini

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste LC50079 (Novaki Pazinski)

Edukacija za male iznajmljivače u ruralnom turizmu "Mali iznajmljivač - veliki posao"

Volontiranje u zajednici "Život pun mogućnosti"

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dani otvorenih vrata agroturizama Istre 2016

Obavijest - Zatvaranje za sav promet ceste ŽC5046 Cerovlje-Paz kod naselja Rismanica od 06.-14.10.2016.

3. Festival pješačenja Borut, 08.10.2016.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje (k.č,br.:1062/1 u k.o. Borut).

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje (k.č,br.:638/4 u k.o. Cerovlje).

Obavijest - Objavljen natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje

Obavijest - Općini Cerovlje odobrena su sredstva za financiranje Programa ukupnog razvoja koji će poslužiti kao smjernica za razvoj Općine do 2020.g.

Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice
Javna prezentacija: Spomen dom-Pazin, srijeda 15.06.2016. u 19:30h

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 23.04.2016. od 8h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 13.04.2016. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Obaveza kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti septičke/sabirne jame do 01.07.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2015/16 godini

Obavijest - Akcija "Bez ograničenja / No Limits"

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

Obavijest - Poziv korisnicima Općinskog proračuna za dostavu prijava za 2015.g.

Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma OPG-u Daus Emil

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za školsku godinu 2013./2014. - učenici

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za akademsku godinu 2013./2014.- studenti

Tablica sklopljenih ugovora Općine Cerovlje

Obavijest o ostvarivanju prava na pomoć za podmirivanje dijela troškova prehrane djeteta u OŠ

Obavijest o potrebi ishođenja dozvole za sakupljanje gljiva i sporednih šumskih proizvoda na državnim šumskim površinama

Vozni red vlakova iz kolodvora Cerovlje

Prijavite ilegalno odlagalište u bazu podataka putem  javnog portala www.diva.istra-istria.hr

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Evidencija lokacija divljih odlagališta

Raspored zelenih otoka na području Općine Cerovlje