Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Obavijest - Odvoz glomaznog otpada

Obavijest - Osiguranje prehrane djece u OŠ Vladimir Nazor Pazin

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje:
- Prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje
- Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OPĆINA CEROVLJE OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2018/19 godini

Obavijest - Sterilizacija mačaka 2019.

Predstavljanje natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te predstavljanje rada agencije i plana aktivnosti za narednu godinu. u četvrtak 08.11.2018. godine u Sali Društvenog doma “Josip Daus” u Cerovlju s početkom u 17:00 sati

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE MJEŠOVITE NAMJENE ‘’CIGLANA CEROVLJE" i provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Cerovlje - obavijest o održavaju javne rasprave -07.11.2018. - Izvješće

Urbanistički plan uređenja zone proizvodne namjene "Ciglana Borut" - obavijest o održavanju javne rasprave 07.11.2018.Izvješće

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene „Ciglana Borut“- Izvješće

 Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „Ciglana Cerovlje“ i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Cerovlje. - obavijest - Izvješće

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

5. Festival pješačenja Borut, 08.10.2018.

Obavijest o provedni deratizacije na području Općine Cerovlje 01.-07.10.2018.

Obavijest o ostvarivanju prava za podmirivanje dijela troškova prehrane djeteta u OŠ

Obavijest - TZ središnje Istre poziva Vas na sastanak vezano uz primjenu novog sustava gospodarenja otpadom, a s posebnim osvrtom na turističku djelatnost

HAC - Opća ponuda za za nekretnine oznacene kao k.č. br.: 2444/1, 2446, 2448, 2481 i dr. sve u k.o. Novaki Pazinski

Obavijest - Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Obavijest o održavanju javnog uvida o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Cerovlje
- Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Cerovlje
- Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja - xls
- Karta sa označenim katastarskim česticama državnog poljoprivrednog zemljišta

Komisija za priznanja i nagrade Općine Cerovlje obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do 20. svibnja 2018. godine mogu dostaviti svoje prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada Općine Cerovlje fizičkim i pravnim osobama kao i prijedlog za proglašenje počasnog građanina Općine u 2018. godini.

Javna tribina - Gospodarenje otpadom, Novaki Pazinski, srijedu, 25.04.2018. u 19:30h

Odluka o administrativnoj provjeri prijava po Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2018. godinu

Oglas za upis djece za pedagošku 2018./2019.g. u područni vrtić

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 28.04.2018. od 8h

Obavijest - Poziv na edukaciju prikaza rezidbe i zaštite masline, Komarija, 21.04.2018.,14h

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Predstavljanje LAG natječaja za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Draguć, 09.04.2018. u 19h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 16.04.2018. u Cerovlju - PL-O - opširnije

Natječaj za prodaju osobnog automobila

Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Cerovlje 12.-16.03.2018.

Selektivno odvajanje otpada - info

Obavijest - Objavljen natječaj za financiranje Udruga u 2018.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste oznake NC 123 i NC 124

Obavijest - Sterilizacija mačaka 2018.

Obavijest - Cerovlje, 26.01.2018.g. 17h - Udruga poljoprivrednih proizvođača Općine Cerovlje organizira predavanje na temu Zaštite i gnojidbe ratarskih kultura, pšenice, kukuruza i djetelinsko travnih smjesa, te korištenje herbicida za ratarske kulture.

Oglas za upis djece u program predškole za pedagošku 2017./2018. godinu

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu

JAVNA RASPRAVA - Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

JAVNA RASPRAVA Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2017/18 godini

JAVNA RASPRAVA - Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017-2022 - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obavijest - Postavljenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Cerovlje

4. Festival pješačenja Borut, 08.10.2017.

Draguć, Kuća fresaka, 06.10.2017. u 11h, Nepoznata baština, treća serija predavanja

Ovca u kutiji - Pazi slikovnica, Cerovlje, srijeda, 13.09, 17h, Park u centru

Obavijest poljoprivrednicima: Atestiranje - pregled uređaja za primjenu pesticida - prskalica/atomizera u Cerovlju 02.09.2017.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2017./2018. godini.

Obavijest - Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva

Odluka o upisima djece u pedagošku 2017./2018.g. u područni vrtić

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost - Dopuna Upute

Obavijest - Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Obavijest - Poziv na edukaciju za dobivanje potpora za poljoprivrednike, utorak, 30.05. u 18:30, Pazin

Obavijest - Poziv na edukaciju poljoprivrednika "Zaštita maslina od gospodarskih štetočinja"

Obavijest - Info point za Udruge

IZBORI 2017. Obavijest o načinu  ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije
na predstojećim  redovnim izborima članova predstavničkih  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Obavijest - Objavljen natječaj o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 22.04.2017. od 8h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 12.04.2017. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Predavanje na temu zaštite i gnojidbe, 21.03.2017.

Obavijest - Posjet Poljoprivrednom sajmu u Komendu, 08.04.2017.

Obavijest - 25. i 26. 02. u vremenu od 12:30 - 17:00 zatvaranje ceste ŽC 5013 radi manifestacije "Karneval u Cerovlju"

Obavijest - Preventivna deratizacija na području Općine Cerovlje

Predstavljanje natječaja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva" u Pazinu, 17h, 16.02.

Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje - Izvješće o javnoj raspravi

Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje - Prijedlog II. Izmjena i dopuna

Obavijest - Sterilizacija mačaka 2017

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerovlje 17. - 27. siječnja 2017.

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2016/17 godini

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste LC50079 (Novaki Pazinski)

Edukacija za male iznajmljivače u ruralnom turizmu "Mali iznajmljivač - veliki posao"

Volontiranje u zajednici "Život pun mogućnosti"

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dani otvorenih vrata agroturizama Istre 2016

Obavijest - Zatvaranje za sav promet ceste ŽC5046 Cerovlje-Paz kod naselja Rismanica od 06.-14.10.2016.

3. Festival pješačenja Borut, 08.10.2016.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje (k.č,br.:1062/1 u k.o. Borut).

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerovlje (k.č,br.:638/4 u k.o. Cerovlje).

Obavijest - Objavljen natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje

Obavijest - Općini Cerovlje odobrena su sredstva za financiranje Programa ukupnog razvoja koji će poslužiti kao smjernica za razvoj Općine do 2020.g.

Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice
Javna prezentacija: Spomen dom-Pazin, srijeda 15.06.2016. u 19:30h

Obavijest - Akcija zbrinjavanja krupnog otpada na području Općine Cerovlje

Obavijest - Tehnički pregled traktora u Cerovlju, subotu, 23.04.2016. od 8h

Obavijest - Akcija skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 13.04.2016. u Cerovlju - OBRASCI

Obavijest - Obaveza kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti septičke/sabirne jame do 01.07.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija učenicima i studentima u 2015/16 godini

Obavijest - Akcija "Bez ograničenja / No Limits"

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

Obavijest - Poziv korisnicima Općinskog proračuna za dostavu prijava za 2015.g.

Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma OPG-u Daus Emil

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za školsku godinu 2013./2014. - učenici

Obavijest - Rang lista dodjeljenih stipendija za akademsku godinu 2013./2014.- studenti

Tablica sklopljenih ugovora Općine Cerovlje

Obavijest o ostvarivanju prava na pomoć za podmirivanje dijela troškova prehrane djeteta u OŠ

Obavijest o potrebi ishođenja dozvole za sakupljanje gljiva i sporednih šumskih proizvoda na državnim šumskim površinama

Vozni red vlakova iz kolodvora Cerovlje

Prijavite ilegalno odlagalište u bazu podataka putem  javnog portala www.diva.istra-istria.hr

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Evidencija lokacija divljih odlagališta

Raspored zelenih otoka na području Općine Cerovlje