Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Cerovlje za 2018.g.

Plan prijema u službu za 2018.g.

Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika Općine Cerovlje i njegova zamjenika

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2017.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Općine Cerovlje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2016.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Cerovlje

Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet

Zaključak o imenovanju jednog (1) člana u Nadzorni odbor “Usluga” d.o.o. Pazin

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Plan prijema u službu za 2016.g.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine Cerovlje

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti