Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Plan nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2017.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2017.

Plan nabave za 2017.g.

Bagatelna nabava 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2016.

I. izmjene Plana nabave za 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2016.

Plan nabave za 2016.g.

Bagatelna nabava 2015.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 29.12.2015.

I. izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Pokrenut postupak javne nabave: Sanitarna kanalizacija sustava Draguć - kolektorska mreža naselja

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć II faza

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II faza

Plan nabave za 2014.g.

II. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija - dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

I. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita - Izmjena

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita

I. Izmjene plana nabave za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.

Poveznica na Elektronički oglasnik javne nabave RH

 

Temeljem članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.) vezano za sprječavanje sukoba interesa, Općina Cerovlje objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) :
OPG Daus Sonja