Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
infosimbol javnasimbol natjecajsimbol obavjestsimbol
dokumentsimbol obrazacsimbol odlukesimbol vijecesimbol

Plan nabave za 2019.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2018.

Plan nabave za 2018.g. II. IZMJENE

Plan nabave za 2018.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2018.

Plan nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2017.g. I. IZMJENE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 31.12.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2017.

Plan nabave za 2017.g.

Bagatelna nabava 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.12.2016.

I. izmjene Plana nabave za 2016.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 30.06.2016.

Plan nabave za 2016.g.

Bagatelna nabava 2015.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 29.12.2015.

I. izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

Pokrenut postupak javne nabave: Sanitarna kanalizacija sustava Draguć - kolektorska mreža naselja

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć II faza

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II faza

Plan nabave za 2014.g.

II. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Dodatni radovi na rekonstrukciji - dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija - dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića

I. izmjene Plana nabave za 2013.g.

Plan nabave za 2013.g.

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija i prenamjena zgrade škole u naselju Draguć

Dokumentacija za javno nadmetanje - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita - Izmjena

Dokumentacija za javno nadmetanje - Usluge dugoročnoga kredita

I. Izmjene plana nabave za 2012.g.

Plan nabave za 2012.g.

Poveznica na Elektronički oglasnik javne nabave RH

 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), Općina Cerovlje objavljuje

                      POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA OPĆINA CEROVLJE, KAO JAVNI NARUČITELJ,
                                                 NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Općina Cerovlje u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

– OPG Daus Sonja, OIB:
16325247563, Moloni 7 A, 52 402 Cerovlje