cerovljestanica

Općina Cerovlje

 

Općina Cerovlje prostire se na 105 kilometara četvornih, a na tom području,
prema popisu stanovništva iz 2011., živi 1695 stanovnika.
U Cerovlju je sjedište Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje.


Općina Cerovlje administrativno je razdijeljena na devet mjesnih odbora.